Menu

2329 – 营业 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《营》字的笔顺动画演示

《营》的笔顺动画写字动画演示

《营》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《营》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《业》字的笔顺动画演示

《业》的笔顺动画写字动画演示

《业》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《业》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 商店周日不营业
 • Phồn – 商店週日不營業
 • Pinyin – Shāngdiàn zhōurì bù yíngyè
 • Bồi – Sang tiên chua rư pu dính dê
 • Dịch tiếng Việt – Cửa hàng đóng cửa vào Chủ nhật
 • Dịch tiếng Anh – The shops are closed on Sundays.

Ví dụ 2:

 • Giản – 营业必须符合法规
 • Phồn – 營業必須符合法規
 • Pinyin – Yíngyè bìxū fúhé fǎguī
 • Bồi – Dính dê pi xuy hứa phả quây
 • Dịch tiếng Việt – Kinh doanh phải tuân thủ quy định
 • Dịch tiếng Anh – To open a business it must be in accordance with the law.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

7  +  1  =