Menu

2333 – 应用 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《应》字的笔顺动画演示

《应》的笔顺动画写字动画演示

《应》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《应》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《用》字的笔顺动画演示

《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 试卷应用钢笔作答
 • Phồn – 試卷應用鋼筆作答
 • Pinyin – Shìjuàn yìngyòng gāngbǐ zuòdá
 • Bồi – Sư choan dinh dung can pỉ chua tá
 • Dịch tiếng Việt – Giấy tờ cần được trả lời bằng bút
 • Dịch tiếng Anh – Exams should be written in ink.

Ví dụ 2:

 • Giản – 某物对某物的应用
 • Phồn – 某物對某物的應用
 • Pinyin – Mǒu wù duì mǒu wù de yìngyòng
 • Bồi – mẩu u tuây mẩu u tơ dinh dung
 • Dịch tiếng Việt – Áp dụng một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – the application of something to something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

50  +    =  60