Menu

2340 – 用途 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《用》字的笔顺动画演示

《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《途》字的笔顺动画演示

《途》的笔顺动画写字动画演示

《途》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《途》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 它有什么用途?
 • Phồn – 它有什麼用途?
 • Pinyin – Tā yǒu shé me yòngtú?
 • Bồi – Tah dẩu sứa mơ dung thú?
 • Dịch tiếng Việt – Nó dùng để làm gì?
 • Dịch tiếng Anh – what’s it for?

Ví dụ 2:

 • Giản – 金属探测器有很多用途
 • Phồn – 金屬探測器有很多用途
 • Pinyin – Jīnshǔ tàncè qì yǒu hěnduō yòngtú
 • Bồi – Chin sủ than chưa chi dấu hẩn tua dung thú
 • Dịch tiếng Việt – Có nhiều ứng dụng cho máy dò kim loại
 • Dịch tiếng Anh – Metal detectors have many uses.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

2  +  7  =