Menu

2341 – 优惠 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《优》字的笔顺动画演示

《优》的笔顺动画写字动画演示

《优》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《优》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《惠》字的笔顺动画演示

《惠》的笔顺动画写字动画演示

《惠》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《惠》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 优惠百分之20
 • Phồn – 優惠百分之20
 • Pinyin – Yōuhuì bǎi fēn zhī 20
 • Bồi – Dâu huây pải phân chư ơ sứ
 • Dịch tiếng Việt – Giảm 20%
 • Dịch tiếng Anh – a 20 per cent discount

Ví dụ 2:

 • Giản – 最优惠价格
 • Phồn – 最優惠價格
 • Pinyin – Zuì yōuhuì jiàgé
 • Bồi – Chuây dẩu huây cha cứa
 • Dịch tiếng Việt – Giá tốt nhất
 • Dịch tiếng Anh – best prices.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

52  +    =  54