Menu

2343 – 优势 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《优》字的笔顺动画演示

《优》的笔顺动画写字动画演示

《优》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《优》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《势》字的笔顺动画演示

《势》的笔顺动画写字动画演示

《势》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《势》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 占绝对优势
 • Phồn – 佔絕對優勢
 • Pinyin – Zhàn juéduì yōushì
 • Bồi – Chan chuế tuây dâu sư
 • Dịch tiếng Việt – Vị tí tối cao
 • Dịch tiếng Anh – to reign supreme

Ví dụ 2:

 • Giản – 优势在我们方面
 • Phồn – 優勢在我們方面
 • Pinyin – Yōushì zài wǒmen fāngmiàn
 • Bồi – Dâu sư chai mẩu mân phang miên
 • Dịch tiếng Việt – Lợi thế của chúng tôi
 • Dịch tiếng Anh – Our side has the advantage.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

80  +    =  87