Menu

2347 – 犹豫 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《犹》字的笔顺动画演示

《犹》的笔顺动画写字动画演示

《犹》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《犹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《豫》字的笔顺动画演示

《豫》的笔顺动画写字动画演示

《豫》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《豫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他犹豫地说
 • Phồn – 他猶豫地說
 • Pinyin – Tā yóuyù de shuō
 • Bồi – Tha dấu duy tơ sua
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy ngập ngừng nói.
 • Dịch tiếng Anh – He spoke haltingly.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他对离开犹豫不决
 • Phồn – 他對離開猶豫不決
 • Pinyin – Tā duì líkāi yóuyù bù jué
 • Bồi – Tha tuây lí khai dấu duy pu chuế
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy ngần ngại rời đi.
 • Dịch tiếng Anh – He hesitated at the thought of leaving.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

6  +  3  =