Menu

2349 – 幼儿园 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《幼》字的笔顺动画演示

《幼》的笔顺动画写字动画演示

《幼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《幼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《儿》字的笔顺动画演示

《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《园》字的笔顺动画演示

《园》的笔顺动画写字动画演示

《园》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《园》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 幼儿园教师
 • Phồn – 幼兒園教師
 • Pinyin – Yòu’éryuán jiàoshī
 • Bồi – Dâu ưa doán cheo sư
 • Dịch tiếng Việt – Giáo viên mẫu giáo
 • Dịch tiếng Anh – nursery teacher.

Ví dụ 2:

 • Giản – 全托幼儿园
 • Phồn – 全托幼兒園
 • Pinyin – Quántuō yòu’éryuán
 • Bồi – Choán thua daao ưa doán
 • Dịch tiếng Việt – Trường mẫu giáo
 • Dịch tiếng Anh – boarding nursery.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  78  =  88