Menu

2351 – 与其 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《与》字的笔顺动画演示

《与》的笔顺动画写字动画演示

《与》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《与》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《其》字的笔顺动画演示

《其》的笔顺动画写字动画演示

《其》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《其》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 都与其有关
 • Phồn – 都與其有關
 • Pinyin – Dōu yǔqí yǒuguān
 • Bồi – Tâu dủy chí dẩu quan
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả liên quan đến nó
 • Dịch tiếng Anh – in the last couple of quarters

Ví dụ 2:

 • Giản – 与其相应的
 • Phồn – 與其相應的
 • Pinyin – Yǔqí xiāngyìng de
 • Bồi – Dủy chí xeng dinh tơ
 • Dịch tiếng Việt – Tương ứng với
 • Dịch tiếng Anh – its corresponding


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

59  +    =  63