Menu

2356 – 预防 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《预》字的笔顺动画演示

《预》的笔顺动画写字动画演示

《预》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《预》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《防》字的笔顺动画演示

《防》的笔顺动画写字动画演示

《防》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《防》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 作为预防…的措施
 • Phồn – 作為預防…的措施
 • Pinyin – Zuòwéi yùfáng…de cuòshī
 • Bồi – Chua uấy phu pháng … tơ chua sư
 • Dịch tiếng Việt – Để phòng ngừa
 • Dịch tiếng Anh – as (an) insurance against

Ví dụ 2:

 • Giản – 需要预防一些危险
 • Phồn – 需要預防一些危險
 • Pinyin – Xūyào yùfáng yìxiē wēixiǎn
 • Bồi – Xuy dao duy pháng y xia uây xiển
 • Dịch tiếng Việt – Cần ngăn chặn một số nguy hiểm
 • Dịch tiếng Anh – There are dangers to be guarded against


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  13  =  17