Menu

2357 – 元旦 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《元》字的笔顺动画演示

《元》的笔顺动画写字动画演示

《元》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《元》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《旦》字的笔顺动画演示

《旦》的笔顺动画写字动画演示

《旦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《旦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 元旦前夜套餐
 • Phồn – 元旦前夜套餐
 • Pinyin – Yuándàn qiányè tàocān
 • Bồi – Doán tan chiến dê thao chan
 • Dịch tiếng Việt – Thực đơn đêm giao thừa
 • Dịch tiếng Anh – New Years Eve Set Menu

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们庆祝元旦
 • Phồn – 我們慶祝元旦
 • Pinyin – Wǒmen qìngzhù yuándàn
 • Bồi – Ủa mân chinh chu doán tan
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta kỷ niệm ngày đầu năm
 • Dịch tiếng Anh – We celebrated New year’s day


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

85  +    =  91