Menu

2359 – 原则 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《原》字的笔顺动画演示

《原》的笔顺动画写字动画演示

《原》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《原》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《则》字的笔顺动画演示

《则》的笔顺动画写字动画演示

《则》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《则》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 弱肉强食的原则
 • Phồn – 弱肉強食的原則
 • Pinyin – Ruòròuqiángshí de yuánzé
 • Bồi – Rua râu cheng sứ tơ doan chứa
 • Dịch tiếng Việt – Nguyên tắc “Nhược nhục cường thực” ( ỷ mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé)
 • Dịch tiếng Anh – the law of the jungle

Ví dụ 2:

 • Giản – 原则上,我们同意
 • Phồn – 原則上,我們同意
 • Pinyin – Yuánzé shàng, wǒmen tóngyì
 • Bồi – Doan chứa sang, ủa mân thúng y
 • Dịch tiếng Việt – Về nguyên tắc chúng tôi đồng ý
 • Dịch tiếng Anh – In principle, we agree.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

37  +    =  38