Menu

2365 – 运气 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《运》字的笔顺动画演示

《运》的笔顺动画写字动画演示

《运》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《运》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《气》字的笔顺动画演示

《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 如果运气好…
 • Phồn – 如果運氣好…
 • Pinyin – Rúguǒ yùnqì hǎo…
 • Bồi – Rú của duyn chi hảo …
 • Dịch tiếng Việt – Nếu bạn may mắn …
 • Dịch tiếng Anh – hopefully,…

Ví dụ 2:

 • Giản – 这纯粹是运气
 • Phồn – 這純粹是運氣
 • Pinyin – Zhè chúncuì shì yùnqì
 • Bồi – Chưa chuấn chuây sư duyn chi
 • Dịch tiếng Việt – Đây là may mắn thuần túy
 • Dịch tiếng Anh – it was sheer luck


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

4  +  4  =