Menu

2367 – 运用 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《运》字的笔顺动画演示

《运》的笔顺动画写字动画演示

《运》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《运》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《用》字的笔顺动画演示

《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 运用影响以达目的
 • Phồn – 運用影響以達目的
 • Pinyin – Yùnyòng yǐngxiǎng yǐ dá mùdì
 • Bồi – Duyn dung dính xẻng y tá mu ti
 • Dịch tiếng Việt – Sử dụng tác động cho mục đích
 • Dịch tiếng Anh – to pull strings

Ví dụ 2:

 • Giản – 运用忍耐力
 • Phồn – 運用忍耐力
 • Pinyin – Yùnyòng rěnnài lì
 • Bồi – Duyn dung rẩn nai li
 • Dịch tiếng Việt – Luyện tập kiên nhẫn
 • Dịch tiếng Anh – exercise patience


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

9  +  1  =