Menu

2369 – 再三 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《再》字的笔顺动画演示

《再》的笔顺动画写字动画演示

《再》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《再》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《三》字的笔顺动画演示

《三》的笔顺动画写字动画演示

《三》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《三》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 再三的要求
 • Phồn – 再三的要求
 • Pinyin – zàisān de yāoqiú
 • Bồi -Chai san tơ dao chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Yêu cầu lặp đi lặp lại
 • Dịch tiếng Anh – insistent demands.

Ví dụ 2:

 • Giản – 再三提出的要求
 • Phồn – 再三提出的要求
 • Pinyin – Zàisān tíchū de yāoqiú
 • Bồi – Chai san thí chu tơ dao chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Yêu cầu lặp đi lặp lại
 • Dịch tiếng Anh – importunate requests


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

3  +  3  =