Menu

2371 – 在于 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《在》字的笔顺动画演示

《在》的笔顺动画写字动画演示

《在》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《在》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《于》字的笔顺动画演示

《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 幸福在于满足
 • Phồn – 幸福在於滿足
 • Pinyin – Xìngfú zàiyú mǎnzú
 • Bồi – Xinh phú chai dúy mản chú
 • Dịch tiếng Việt – Hạnh phúc nằm ở sự hài lòng
 • Dịch tiếng Anh – Happiness consists in contentment

Ví dụ 2:

 • Giản – 一日之计在于晨
 • Phồn – 一日之計在於晨
 • Pinyin – Yī rì zhī jì zàiyú chén
 • Bồi – Y rư chư chi chai duy chấn
 • Dịch tiếng Việt – Kế hoạch trong ngày nằm vào buổi sáng
 • Dịch tiếng Anh – An hour in the morning is worth two in the evening


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

4  +  2  =