Menu

2372 – 赞成 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《赞》字的笔顺动画演示

《赞》的笔顺动画写字动画演示

《赞》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《赞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我完全赞成
 • Phồn – 我完全贊成
 • Pinyin – Wǒ wánquán zànchéng
 • Bồi – Ủa oan choán chan chấng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi hoàn toàn đồng ý
 • Dịch tiếng Anh – I’m all for it

Ví dụ 2:

 • Giản – 我赞成他的观点
 • Phồn – 我贊成他的觀點
 • Pinyin – Wǒ zànchéng tā de guāndiǎn
 • Bồi – Ủa chan chấng tha tơ quan tiển
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đồng ý với anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – I will stick with his ideas


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

70  +    =  75