Menu

2375 – 造成 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《造》字的笔顺动画演示

《造》的笔顺动画写字动画演示

《造》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《造》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 断电造成的黑暗
 • Phồn – 斷電造成的黑暗
 • Pinyin – Duàn diàn zàochéng de hēi’àn
 • Bồi – Toan tiên chao chấng tơ hây an
 • Dịch tiếng Việt – Xung quanh tối om do mất điện
 • Dịch tiếng Anh – a blackout resulting from an electrical failure

Ví dụ 2:

 • Giản – 该事故造成4人死亡
 • Phồn – 該事故造成4人死亡
 • Pinyin – Gāi shìgù zàochéng 4 rén sǐwáng
 • Bồi – Cai sư cu chao chấng sư rấn sử oang
 • Dịch tiếng Việt – Vụ tai nạn làm 4 người chết.
 • Dịch tiếng Anh – the accident left four people dead


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

6  +  2  =