Menu

2376 – 则 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《则》字的笔顺动画演示

《则》的笔顺动画写字动画演示

《则》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《则》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不战则已,战则必胜
 • Phồn – 不戰則已,戰則必勝
 • Pinyin – Bù zhàn zé yǐ, zhàn zé bìshèng
 • Bồi – Pu chan chứa ỷ, chan chứa pi sâng
 • Dịch tiếng Việt – Nếu bạn đánh nhau, bạn thắng.
 • Dịch tiếng Anh – If you don’t fight, then fine. If you do fight, fight to win.

Ví dụ 2:

 • Giản – 公则生明,廉则生威
 • Phồn – 公則生明,廉則生威
 • Pinyin – Gōngzé shēng míng, lián zé shēng wēi
 • Bồi – Cung chứa sâng mính, liên chứa sâng uây
 • Dịch tiếng Việt – Sự trung thực tạo ra công lý, trong khi thực tiễn mang lại sức mạnh
 • Dịch tiếng Anh – Honesty produces justice, while probity brings about power


Các chữ Hán đồng âm

 • 則: then
 • 啧: (interj. of admiration or of disgust); to click one’s tongue; to attempt to (find an opportunity to) speak;
 • 崱: lofty;
 • 帻: turban; head-covering;
 • 択: Japanese variant of 擇|择;
 • 择: to select; to choose; to pick over; to pick out; to differentiate; to eliminate; also pr. [zhai2];
 • 擇: select
 • 沢: Japanese variant of 澤|泽;
 • 泽: pool; pond; (of metals etc) luster; favor or beneficence; damp; moist;
 • 矠: (old) spear;
 • 笮: board under tiles on roof; narrow;
 • 箦: reed mat;
 • 舴: small boat;
 • 萴: (medicinal herb);
 • 责: duty; responsibility; to reproach; to blame;
 • 赜: mysterious;
 • 迮: haste; to press;
 • 齰: to bite;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  55  =  63