Menu

2377 – 责备 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《责》字的笔顺动画演示

《责》的笔顺动画写字动画演示

《责》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《责》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《备》字的笔顺动画演示

《备》的笔顺动画写字动画演示

《备》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《备》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们只有责备自己
 • Phồn – 他們只有責備自己
 • Pinyin – Tāmen zhǐyǒu zébèi zìjǐ
 • Bồi – Tha mân chứ dẩu chứa pây chư chỉ
 • Dịch tiếng Việt – Họ chỉ có thể tự trách mình
 • Dịch tiếng Anh – They’ve got no-one but themselves to blame

Ví dụ 2:

 • Giản – 我因迟到太久而被责备了
 • Phồn – 我因遲到太久而被責備了
 • Pinyin – Wǒ yīn chídào tài jiǔ ér bèi zébèile
 • Bồi – Ủa chin chứ tao thai chiểu ứa pây chứa pây lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã bị đổ lỗi vì quá muộn
 • Dịch tiếng Anh – I got told off for being out too late


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  7  =  15