Menu

2378 – 摘 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《摘》字的笔顺动画演示

《摘》的笔顺动画写字动画演示

《摘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《摘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 孩子们去摘黑莓
 • Phồn – 孩子們去摘黑莓
 • Pinyin – Háizimen qù zhāi hēiméi
 • Bồi – Hái chư mân chuy chai hây mấy
 • Dịch tiếng Việt – Trẻ em đi hái quả mâm xôi
 • Dịch tiếng Anh – The children went blackberrying

Ví dụ 2:

 • Giản – 他把眼镜摘了下来
 • Phồn – 他把眼鏡摘了下來
 • Pinyin – Tā bǎ yǎnjìng zhāilexiàlái
 • Bồi – Tha pá dản chinh chai lơ xa lái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tháo kính ra
 • Dịch tiếng Anh – He took off his glasses


Các chữ Hán đồng âm

 • 斋: to fast or abstain from meat, wine etc; vegetarian diet; study room; building; to give alms (to a monk);
 • 斎: Japanese variant of 齋|斋[zhai1];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

9  +  1  =