Menu

2382 – 展览 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《展》字的笔顺动画演示

《展》的笔顺动画写字动画演示

《展》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《展》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《览》字的笔顺动画演示

《览》的笔顺动画写字动画演示

《览》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《览》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 正在展览的
 • Phồn – 正在展覽的
 • Pinyin – Zhèngzài zhǎnlǎn de
 • Bồi – Châng chai chán lản tơ
 • Dịch tiếng Việt – Trên màn hình
 • Dịch tiếng Anh – on display

Ví dụ 2:

 • Giản – 展览的确可看
 • Phồn – 展覽的確可看
 • Pinyin – Zhǎnlǎn díquè kě kàn
 • Bồi – Chán lản tí chuê khửa khan
 • Dịch tiếng Việt – Triển lãm thực sự có thể xem được
 • Dịch tiếng Anh – The exhibition is really worth seeing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

3  +  1  =