Menu

2384 – 战争 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《战》字的笔顺动画演示

《战》的笔顺动画写字动画演示

《战》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《战》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《争》字的笔顺动画演示

《争》的笔顺动画写字动画演示

《争》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《争》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 战争的恐怖
 • Phồn – 戰爭的恐怖
 • Pinyin – Zhànzhēng de kǒngbù
 • Bồi – Chan châng tơ khủng pu
 • Dịch tiếng Việt – Sự kinh hoàng của chiến tranh
 • Dịch tiếng Anh – the horrors of war

Ví dụ 2:

 • Giản – 战争的迅速收场
 • Phồn – 戰爭的迅速收場
 • Pinyin – Zhànzhēng de xùnsù shōuchǎng
 • Bồi – Chan châng tơ xuân su sâu chảng
 • Dịch tiếng Việt – Sự kết thúc nhanh chóng của cuộc chiến
 • Dịch tiếng Anh – a quick end to the war


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  60  =  63