Menu

2388 – 账户 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《账》字的笔顺动画演示

《账》的笔顺动画写字动画演示

《账》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《账》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《户》字的笔顺动画演示

《户》的笔顺动画写字动画演示

《户》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《户》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这笔钱应该被放入储蓄账户
 • Phồn – 這筆錢應該被放入儲蓄賬戶
 • Pinyin – Zhè bǐ qián yīnggāi bèi fàng rù chúxù zhànghù
 • Bồi – Chưa pỉ chiến dinh cai pây phàn ru chú xuy chang hu
 • Dịch tiếng Việt – Số tiền này nên được đưa vào một tài khoản tiết kiệm
 • Dịch tiếng Anh – The money was absorbed into a savings account

Ví dụ 2:

 • Giản – 他账户上存了相当多的钱
 • Phồn – 他賬戶上存了相當多的錢
 • Pinyin – Tā zhànghù shàng cúnle xiāngdāng duō de qián
 • Bồi – Tha chang hu sang chuấn lơ xeng tang tua tơ chiến
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta có một số tiền đáng kể trong tài khoản của mình
 • Dịch tiếng Anh – He’s got quite a bit of money in his account.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

46  +    =  54