Menu

2408 – 整体 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《整》字的笔顺动画演示

《整》的笔顺动画写字动画演示

《整》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《整》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《体》字的笔顺动画演示

《体》的笔顺动画写字动画演示

《体》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《体》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 整体制动器
 • Phồn – 整體制動器
 • Pinyin – Zhěngtǐ zhìdòngqì
 • Bồi – Chấng thỉ chư tung chi
 • Dịch tiếng Việt – Phanh tích hợp
 • Dịch tiếng Anh – solid stop.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们是整体
 • Phồn – 我們是整體
 • Pinyin – Wǒmen shì zhěngtǐ
 • Bồi – Ủa mân sư chấng thỉ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi là toàn bộ
 • Dịch tiếng Anh – We are one.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  79  =  83