Menu

2410 – 政治 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《政》字的笔顺动画演示

《政》的笔顺动画写字动画演示

《政》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《政》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《治》字的笔顺动画演示

《治》的笔顺动画写字动画演示

《治》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《治》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 政治和运动互不相容
 • Phồn – 政治和運動互不相容
 • Pinyin – Zhèngzhì hé yùndòng hù bù xiāng róng
 • Bồi – Châng chư hứa duyn tung hu pu xeng rúng
 • Dịch tiếng Việt – Chính trị và phong trào không tương thích
 • Dịch tiếng Anh – politics and sport don’t mix

Ví dụ 2:

 • Giản – 警察屈服于政治压力
 • Phồn – 警察屈服於政治壓力
 • Pinyin – Jǐngchá qūfú yú zhèngzhì yālì
 • Bồi – hỉnh chá chuy phu dúy châng chư da li
 • Dịch tiếng Việt – Cảnh sát chịu thua áp lực chính trị
 • Dịch tiếng Anh – The police caved in to political pressure.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

39  +    =  41