Menu

2411 – 正 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《正》字的笔顺动画演示

《正》的笔顺动画写字动画演示

《正》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《正》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我正忙着呢
 • Phồn – 我正忙著呢
 • Pinyin – Wǒ zhèng máng zhene
 • Bồi – Ủa châng máng chơ nơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đang bận
 • Dịch tiếng Anh – I’m busy

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们正要走
 • Phồn – 我們正要走
 • Pinyin – Wǒmen zhèng yào zǒu
 • Bồi – Ủa mân châng dao chẩu
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đang rời đi
 • Dịch tiếng Anh – we were just going


Các chữ Hán đồng âm

 • 政: political; politics; government;
 • 症: disease; illness;
 • 证: to admonish; variant of 證|证[zheng4];
 • 诤: to admonish; to warn sb of their errors; to criticize frankly; Taiwan pr. [zheng1];
 • 郑: Zheng state during the Warring States period; surname Zheng; abbr. for 鄭州|郑州[Zheng4 zhou1];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

32  +    =  41