Menu

2412 – 证件 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《证》字的笔顺动画演示

《证》的笔顺动画写字动画演示

《证》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《证》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《件》字的笔顺动画演示

《件》的笔顺动画写字动画演示

《件》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《件》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你有证件吗?
 • Phồn – 你有證件嗎?
 • Pinyin – Nǐ yǒu zhèngjiàn ma?
 • Bồi – Ní dẩu châng chiên ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có tài liệu nào không?
 • Dịch tiếng Anh – do you have any ID?

Ví dụ 2:

 • Giản – 谁签发旅行证件?
 • Phồn – 誰簽發旅行證件?
 • Pinyin – Shuí qiānfā lǚxíng zhèngjiàn?
 • Bồi – Suấy chiên pha lủy xính châng chiên?
 • Dịch tiếng Việt – Ai phát hành chứng từ du lịch?
 • Dịch tiếng Anh – Who issued the travel documents?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

75  +    =  83