Menu

2416 – 执照 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《执》字的笔顺动画演示

《执》的笔顺动画写字动画演示

《执》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《执》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《照》字的笔顺动画演示

《照》的笔顺动画写字动画演示

《照》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《照》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 作废的执照
 • Phồn – 作廢的執照
 • Pinyin – Zuòfèi de zhízhào
 • Bồi – Chua phây tơ chứ chao
 • Dịch tiếng Việt – Giấy phép không hợp lệ.
 • Dịch tiếng Anh – An invalid license.

Ví dụ 2:

 • Giản – 什么时候发执照?
 • Phồn – 什麼時候發執照?
 • Pinyin – Shénme shíhòu fā zhízhào?
 • Bồi – Sấn mơ sư shaua pha chứ chao?
 • Dịch tiếng Việt – Khi nào giấy phép được cấp?
 • Dịch tiếng Anh – When was the charter granted ?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

76  +    =  86