Menu

2418 – 指导 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《指》字的笔顺动画演示

《指》的笔顺动画写字动画演示

《指》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《指》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《导》字的笔顺动画演示

《导》的笔顺动画写字动画演示

《导》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《导》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 感谢您的指导
 • Phồn – 感謝您的指導
 • Pinyin – Gǎnxiè nín de zhǐdǎo
 • Bồi – Cản xia nín tơ chứ tảo
 • Dịch tiếng Việt – Cảm ơn sự hướng dẫn của ngài
 • Dịch tiếng Anh – Thank you for your guidance.

Ví dụ 2:

 • Giản – 最佳艺术指导
 • Phồn – 最佳藝術指導
 • Pinyin – Zuì jiā yìshù zhǐdǎo
 • Bồi – Chuây cha y su chứ tảo
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ đạo nghệ thuật tốt nhất
 • Dịch tiếng Anh – Best Art Direction


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

8  +  1  =