Menu

2424 – 志愿者 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《志》字的笔顺动画演示

《志》的笔顺动画写字动画演示

《志》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《志》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《愿》字的笔顺动画演示

《愿》的笔顺动画写字动画演示

《愿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《愿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《者》字的笔顺动画演示

《者》的笔顺动画写字动画演示

《者》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《者》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一大群志愿者
 • Phồn – 一大群志願者
 • Pinyin – Yī dàqún zhìyuàn zhě
 • Bồi – Y ta chuấn chư doan chửa
 • Dịch tiếng Việt – Một nhóm lớn các tình nguyện viên
 • Dịch tiếng Anh – an army of volunteers

Ví dụ 2:

 • Giản – 欢迎各位志愿者
 • Phồn – 歡迎各位志願者
 • Pinyin – Huānyíng gèwèi zhìyuàn zhě
 • Bồi – Hoan dính cưa uây chư doan chửa
 • Dịch tiếng Việt – Tình nguyện viên được chào đón
 • Dịch tiếng Anh – Welcome, volunteers!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

67  +    =  73