Menu

2426 – 治疗 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《治》字的笔顺动画演示

《治》的笔顺动画写字动画演示

《治》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《治》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《疗》字的笔顺动画演示

《疗》的笔顺动画写字动画演示

《疗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《疗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 治疗不起作用
 • Phồn – 治療不起作用
 • Pinyin – Zhìliáo bù qǐ zuòyòng
 • Bồi – Chư léo pu chỉ chua dung
 • Dịch tiếng Việt – Điều trị không hiệu quả
 • Dịch tiếng Anh – The therapy was ineffectual.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你怎样治疗打嗝?
 • Phồn – 你怎樣治療打嗝?
 • Pinyin – Nǐ zěnyàng zhìliáo dǎgé?
 • Bồi – Ní chẩn dang chư leo tả cứa?
 • Dịch tiếng Việt – Làm thế nào để bạn điều trị ngáy?
 • Dịch tiếng Anh – How do you cure the hiccups?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

47  +    =  52