Menu

2431 – 中心 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《中》字的笔顺动画演示

《中》的笔顺动画写字动画演示

《中》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《中》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《心》字的笔顺动画演示

《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她住在市中心
 • Phồn – 她住在市中心
 • Pinyin – Tā zhù zài shì zhōngxīn
 • Bồi – Tha chu chai sư chung xin
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy sống ở trung tâm thành phố
 • Dịch tiếng Anh – She lives downtown.

Ví dụ 2:

 • Giản – 剧院位于中心地带
 • Phồn – 劇院位於中心地帶
 • Pinyin – Jùyuàn wèiyú zhōngxīn dìdài
 • Bồi – Chuy doan uây dúy chung xin ti tai
 • Dịch tiếng Việt – Nhà hát nằm ở trung tâm
 • Dịch tiếng Anh – The theater is centrally located.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  11  =  19