Menu

2432 – 中旬 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《中》字的笔顺动画演示

《中》的笔顺动画写字动画演示

《中》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《中》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《旬》字的笔顺动画演示

《旬》的笔顺动画写字动画演示

《旬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《旬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在七月中旬
 • Phồn – 在七月中旬
 • Pinyin – Zài qī yuè zhōngxún
 • Bồi – Chai chi duê chung xuýn
 • Dịch tiếng Việt – Giữa tháng bảy
 • Dịch tiếng Anh – in the middle of July

Ví dụ 2:

 • Giản – 将在本月中旬举行
 • Phồn – 將在本月中旬舉行
 • Pinyin – Jiàng zài běn yuè zhōngxún jǔxíng
 • Bồi – Cheng chai pẩn duê chung xuýn chủy xính
 • Dịch tiếng Việt – Sẽ được tổ chức vào giữa tháng này
 • Dịch tiếng Anh – It’ll be hold in the middle of this month.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

5  +  4  =