Menu

2436 – 周到 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《周》字的笔顺动画演示

《周》的笔顺动画写字动画演示

《周》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《周》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《到》字的笔顺动画演示

《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 考虑周到
 • Phồn – 考慮周到
 • Pinyin – Kǎolǜ zhōudào
 • Bồi – Khao luy châu tao
 • Dịch tiếng Việt – Chu đáo
 • Dịch tiếng Anh – Oh.Good idea.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你真周到
 • Phồn – 你真周到
 • Pinyin – Nǐ zhēn zhōudào
 • Bồi – Nỉ chân châu tao
 • Dịch tiếng Việt – Cậu thật chu đáo
 • Dịch tiếng Anh – That was very kind of you.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

9  +  1  =