Menu

2439 – 逐步 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《逐》字的笔顺动画演示

《逐》的笔顺动画写字动画演示

《逐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《逐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《步》字的笔顺动画演示

《步》的笔顺动画写字动画演示

《步》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《步》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 逐步抛出
 • Phồn – 逐步拋出
 • Pinyin – Zhúbù pāo chū
 • Bồi – hú pu pao chu
 • Dịch tiếng Việt – Vứt bỏ dần
 • Dịch tiếng Anh – Sell down gradually.

Ví dụ 2:

 • Giản – 逐步插值法
 • Phồn – 逐步插值法
 • Pinyin – Zhúbù chāzhí fǎ
 • Bồi – Chú pu cha chí phả
 • Dịch tiếng Việt – Phương pháp nội suy kế tiếp
 • Dịch tiếng Anh – Successive interpolation approach


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

2  +  3  =