Menu

2441 – 主持 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《主》字的笔顺动画演示

《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《持》字的笔顺动画演示

《持》的笔顺动画写字动画演示

《持》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《持》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 谁主持了你的婚礼?
 • Phồn – 誰主持了你的婚禮?
 • Pinyin – Shuí zhǔchíle nǐ de hūnlǐ?
 • Bồi – Suấy chủ chí lơ nỉ tơ huân lỉ?
 • Dịch tiếng Việt – Ai chủ trì đám cưới của bạn?
 • Dịch tiếng Anh – Who officiated at your wedding?

Ví dụ 2:

 • Giản – 汤姆会主持这个仪式
 • Phồn – 湯姆會主持這個儀式
 • Pinyin – Tāngmǔ huì zhǔchí zhège yíshì
 • Bồi – Thang mủ huây chủ chí chưa cơ ý sư
 • Dịch tiếng Việt – Tom sẽ chủ trì buổi lễ này
 • Dịch tiếng Anh – Tom will preside over the ceremony.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

9  +  1  =