Menu

2444 – 主人 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《主》字的笔顺动画演示

《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 主人走了,狗很难过
 • Phồn – 主人走了,狗很難過
 • Pinyin – Zhǔrén zǒule, gǒu hěn nánguò
 • Bồi – Chủ rấn chẩu lơ, cấu hẩn náng cua
 • Dịch tiếng Việt – Chủ đi vắng, chó buồn.
 • Dịch tiếng Anh – His owner left, and the dog just pined.

Ví dụ 2:

 • Giản – 尽主人之谊
 • Phồn – 盡主人之誼
 • Pinyin – Jǐn zhǔrén zhī yì
 • Bồi – Chín chủ rấn chư y
 • Dịch tiếng Việt – Làm bạn của bạn
 • Dịch tiếng Anh – to do the honours


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

9  +  1  =