Menu

2451 – 祝福 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《祝》字的笔顺动画演示

《祝》的笔顺动画写字动画演示

《祝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《祝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《福》字的笔顺动画演示

《福》的笔顺动画写字动画演示

《福》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《福》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们祝福你!
 • Phồn – 我們祝福你!
 • Pinyin – Wǒmen zhùfú nǐ!
 • Bồi – Ủa mân chu phú nỉ!
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi chúc phúc cho bạn!
 • Dịch tiếng Anh – We wish you good luck!

Ví dụ 2:

 • Giản – 祝福你万事如意!
 • Phồn – 祝福你萬事如意!
 • Pinyin – Zhùfú nǐ wànshì rúyì!
 • Bồi – Chu phú nỉ oan sư rú y!
 • Dịch tiếng Việt – Chúc bạn vạn sự như ý!
 • Dịch tiếng Anh – May all your wishes come true!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  8  =  11