Menu

2464 – 追 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《追》字的笔顺动画演示

《追》的笔顺动画写字动画演示

《追》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《追》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 是她追我的
 • Phồn – 是她追我的
 • Pinyin – Shì tā zhuī wǒ de
 • Bồi – Sư tha chuây ủa tơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đuổi theo tôi
 • Dịch tiếng Anh – UpdatinShe came after me.g

Ví dụ 2:

 • Giản – 穷寇勿追
 • Phồn – 窮寇勿追
 • Pinyin – Qióngkòu wù zhuī
 • Bồi – Chúng khâu u chuây
 • Dịch tiếng Việt – Đừng xua đuổi người nghèo
 • Dịch tiếng Anh – The stag at bay is a dangerous foe.


Các chữ Hán đồng âm

 • 锥: cone; awl; to bore;
 • 隹: short-tailed bird;
 • 骓: piebald;
 • 鵻: snipe; turtle-dove;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

43  +    =  53