Menu

2467 – 姿势 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《姿》字的笔顺动画演示

《姿》的笔顺动画写字动画演示

《姿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《姿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《势》字的笔顺动画演示

《势》的笔顺动画写字动画演示

《势》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《势》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她保持那种姿势
 • Phồn – 她保持那種姿勢
 • Pinyin – Tā bǎochí nà zhǒng zīshì
 • Bồi – Tha pảo chí na chủng chư sư
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy giữ nguyên tư thế đó
 • Dịch tiếng Anh – She remained in that position.

Ví dụ 2:

 • Giản – 那个姿势
 • Phồn – 那個姿勢
 • Pinyin – Nàgè zīshì
 • Bồi – Na cưa chư sư
 • Dịch tiếng Việt – Tư thế đó
 • Dịch tiếng Anh – That posture.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  3  =  12