Menu

2469 – 资金 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《资》字的笔顺动画演示

《资》的笔顺动画写字动画演示

《资》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《资》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《金》字的笔顺动画演示

《金》的笔顺动画写字动画演示

《金》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《金》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 资金已经到位
 • Phồn – 資金已經到位
 • Pinyin – Zījīn yǐjīng dàowèi
 • Bồi – Chư chin ỷ chinh tao uây
 • Dịch tiếng Việt – Quỹ đang hoạt động
 • Dịch tiếng Anh – The money is already in place.

Ví dụ 2:

 • Giản – 资金滚滚而来
 • Phồn – 資金滾滾而來
 • Pinyin – Zījīn gǔngǔn ér lái
 • Bồi – Chư chin quấn quẩn ưa lái
 • Dịch tiếng Việt – Các quỹ đang chảy vào.
 • Dịch tiếng Anh – The funds are flowing in.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

8  +  1  =