Menu

2473 – 字母 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《字》字的笔顺动画演示

《字》的笔顺动画写字动画演示

《字》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《字》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《母》字的笔顺动画演示

《母》的笔顺动画写字动画演示

《母》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《母》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 它被归在字母C中
 • Phồn – 它被歸在字母C中
 • Pinyin – Tā bèi guī zài zìmǔ C zhōng
 • Bồi – Tha pây quây chai chư mủ C chung
 • Dịch tiếng Việt – Nó được phân loại trong chữ C
 • Dịch tiếng Anh – It’s filed under letter C.

Ví dụ 2:

 • Giản – 字母表从A开始
 • Phồn – 字母表從A開始
 • Pinyin – Zìmǔ biǎo cóng A kāishǐ
 • Bồi – Chư mú pẻo chúng A khai sử
 • Dịch tiếng Việt – Bảng chữ cái bắt đầu từ A
 • Dịch tiếng Anh – The letter A is the beginning of the alphabet.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

6  +  1  =