Menu

2474 – 字幕 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《字》字的笔顺动画演示

《字》的笔顺动画写字动画演示

《字》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《字》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《幕》字的笔顺动画演示

《幕》的笔顺动画写字动画演示

《幕》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《幕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有英语字幕吗?
 • Phồn – 有英語字幕嗎?
 • Pinyin – Yǒu yīngyǔ zìmù ma?
 • Bồi – Dẩu dinh dủy chư mu ma?
 • Dịch tiếng Việt – Có phụ đề tiếng Anh không?
 • Dịch tiếng Anh – Are there English subtitles?

Ví dụ 2:

 • Giản – 字幕眼镜怎么样 ?
 • Phồn – 字幕眼鏡怎麼樣 ?
 • Pinyin – Zìmù yǎnjìng zěnme yàng?
 • Bồi – Chư mu dản chinh chẩn mơ dang?
 • Dịch tiếng Việt – Làm thế nào để  phụ đề?
 • Dịch tiếng Anh – How are the captioning glasses?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

7  +  2  =