Menu

2485 – 总理 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《总》字的笔顺动画演示

《总》的笔顺动画写字动画演示

《总》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《总》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《理》字的笔顺动画演示

《理》的笔顺动画写字动画演示

《理》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《理》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 总理新闻秘书
 • Phồn – 總理新聞秘書
 • Pinyin – Zǒnglǐ xīnwén mìshū
 • Bồi – Chúng lỉ xin uấn mi su
 • Dịch tiếng Việt – Thư ký tin tức của thủ tướng
 • Dịch tiếng Anh – Press Secretary to Prime Minister

Ví dụ 2:

 • Giản – 总理心情开朗
 • Phồn – 總理心情開朗
 • Pinyin – Zǒnglǐ xīnqíng kāilǎng
 • Bồi – húng lỉ xin chính khai lảng
 • Dịch tiếng Việt – Thủ tướng vui vẻ
 • Dịch tiếng Anh – The premier was in expansive mood.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

5  +  4  =