Menu

2486 – 总算 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《总》字的笔顺动画演示

《总》的笔顺动画写字动画演示

《总》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《总》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《算》字的笔顺动画演示

《算》的笔顺动画写字动画演示

《算》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《算》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 冬季总算过去了
 • Phồn – 冬季總算過去了
 • Pinyin – Dōngjì zǒngsuàn guòqùle
 • Bồi – Tung chi chủng soan cua chuy lơ
 • Dịch tiếng Việt -Mùa đông cuối cùng đã qua
 • Dịch tiếng Anh – At long last the winter was over.

Ví dụ 2:

 • Giản – 总算找到了
 • Phồn – 總算找到了
 • Pinyin – Zǒngsuàn zhǎodàole
 • Bồi – Chủng soan chảo tao lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cuối cùng đã tìm thấy rồi
 • Dịch tiếng Anh – I found it.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

6  +  2  =