Menu

2488 – 总之 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《总》字的笔顺动画演示

《总》的笔顺动画写字动画演示

《总》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《总》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《之》字的笔顺动画演示

《之》的笔顺动画写字动画演示

《之》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《之》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 总之这计划很好
 • Phồn – 總之這計劃很好
 • Pinyin – Zǒngzhī zhè jìhuà hěn hǎo
 • Bồi – Chủng chư chưa chi hoan hấn hảo
 • Dịch tiếng Việt – Dù sao, kế hoạch này là tốt
 • Dịch tiếng Anh – The plan was far better on all accounts.

Ví dụ 2:

 • Giản – 总之,这周很愉快
 • Phồn – 總之,這週很愉快
 • Pinyin – Zǒngzhī, zhè zhōu hěn yúkuài
 • Bồi – hủng chư, chưa châu hẩn dúy khoai
 • Dịch tiếng Việt – Dù sao, tuần này là một tuần tốt đẹp
 • Dịch tiếng Anh – In summary, the week was great fun.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  12  =  16