Menu

2494 – 最初 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《最》字的笔顺动画演示

《最》的笔顺动画写字动画演示

《最》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《最》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《初》字的笔顺动画演示

《初》的笔顺动画写字动画演示

《初》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《初》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一天最初的一餐是早餐
 • Phồn – 一天最初的一餐是早餐
 • Pinyin – Yītiān zuìchū de yī cān shì zǎocān
 • Bồi – Y thiến, chuây chu tơ y chan sư chảo chan
 • Dịch tiếng Việt – Bữa ăn đầu tiên trong ngày là bữa sáng
 • Dịch tiếng Anh – The primary meal is breakfast.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我最初的反应是害怕
 • Phồn – 我最初的反應是害怕
 • Pinyin – Wǒ zuìchū de fǎnyìng shì hàipà
 • Bồi – Ủa chuây chu tơ phản din sư hai pa
 • Dịch tiếng Việt – Phản ứng ban đầu của tôi là sợ hãi
 • Dịch tiếng Anh – My first reaction was one of horror.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

29  +    =  33