Menu

2497 – 遵守 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《遵》字的笔顺动画演示

《遵》的笔顺动画写字动画演示

《遵》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《遵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《守》字的笔顺动画演示

《守》的笔顺动画写字动画演示

《守》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《守》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 应该遵守法律
 • Phồn – 應該遵守法律
 • Pinyin – Yīnggāi zūnshǒu fǎlǜ
 • Bồi – inh cai chuân sấu phả luy
 • Dịch tiếng Việt – Nên tuân thủ pháp luật
 • Dịch tiếng Anh – Law should be respected.

Ví dụ 2:

 • Giản – 请遵守原则
 • Phồn – 請遵守原則
 • Pinyin – Qǐng zūnshǒu yuánzé
 • Bồi – hỉnh chuân sẩu doan chứa
 • Dịch tiếng Việt – Hãy làm theo nguyên tắc
 • Dịch tiếng Anh – Stick up for the principles.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

71  +    =  75