Menu

2500 – 作文 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《作》字的笔顺动画演示

《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《文》字的笔顺动画演示

《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他把作文重写了一遍
 • Phồn – 他把作文重寫了一遍
 • Pinyin – Tā bǎ zuòwén chóng xiěle yībiàn
 • Bồi – Tha pả chua uấn chúng xỉa lơ y liên
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy viết lại thành phần
 • Dịch tiếng Anh – He wrote his essay all over again.

Ví dụ 2:

 • Giản – 上一篇作文
 • Phồn – 上一篇作文
 • Pinyin – Shàng yī piān zuòwén
 • Bồi – Sang y piên chua uấn
 • Dịch tiếng Việt – Thành phần trước
 • Dịch tiếng Anh – A Piece of Sport News.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  60  =  67