Menu

2501 – 挨 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《挨》的笔顺动画写字动画演示

《挨》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《挨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 挨着你的孩子
 • 挨著你的孩子
 • Āizhe nǐ de háizi
 • Bồi – Ai chợ nỉ tợ hái chự
 • Dịch tiếng Việt –  Yêu thương chăm sóc con của bạn nhé
 • Dịch tiếng Anh – Stay close to your child.

Ví dụ 2:

 • 两个孩子挨着门坐
 • 兩個孩子挨著門坐
 • Liǎng gè háizi āizhe mén zuò
 • Bồi – Lẻng cưa hái chự ai chợ mấn chua
 • Dịch tiếng Việt – Hai đứa trẻ ngồi gần cửa
 • Dịch tiếng Anh – The two children sat by the door.


Các chữ Hán đồng âm

 • 哀: sorrow; grief; pity; to grieve for; to pity; to lament; to condole;
 • 哎: hey!; (interjection used to attract attention or to express surprise or disapprobation);
 • 唉: interjection or grunt of agreement or recognition (e.g. yes, it’s me!); to sigh;
 • 埃: dust; dirt; Angstrom or Ångström, unit of length equal to 10^-10 meters; phonetic ai or e; abbr. for Egypt 埃及[Ai1 ji2];
 • 銰: meaning of character is unclear, and no known compounds;
 • 锿: einsteinium (chemistry);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

14  +    =  15